Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

6091 550e 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaiblameyou iblameyou
4821 0eaa 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaiblameyou iblameyou
2074 ae6f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
0506 8c3a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
0879 5f5e 390
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
5614 7a5d 390
8742 7a16 390
Reposted fromwerczi werczi
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viawerczi werczi
9232 77a8 390
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viawerczi werczi
0348 9d37 390
Reposted fromseaweed seaweed viawerczi werczi
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawerczi werczi
2392 6dd0 390
Reposted fromverronique verronique viaottak ottak

March 18 2018

3432 249f 390
Reposted fromfelicka felicka viaiblameyou iblameyou
6091 550e 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaiblameyou iblameyou
4821 0eaa 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaiblameyou iblameyou
1954 3996 390

vvni:

Greta Buyspse photography

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viapetite-blanche petite-blanche
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viapetite-blanche petite-blanche
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl