Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

3812 b979 390
Masz czasem wrażenie, że niektóre dni trwają pięć lat, a inne kończą się w minutę?
— Morgan Matson
2220 eb13 390
Reposted fromdailylife dailylife viawind-whistler wind-whistler
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viawind-whistler wind-whistler
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach. 
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromvertige vertige viawind-whistler wind-whistler
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera- “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromweightless weightless viaiblameyou iblameyou
Książki warto pisać tylko wtedy, jeśli przekroczy się ostatnią granicę wstydu; pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka; przynajmniej dla mnie.
— Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
Reposted frompuella13 puella13 viaiblameyou iblameyou
7952 c472 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaiblameyou iblameyou
5218 e918 390
gustav klimt by egon schiele 
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
1304 f29a 390
Reposted fromfurore furore viaiblameyou iblameyou
0440 1fa8 390
Denerwować się to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.
— Ernest Hemingway
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiblameyou iblameyou
Don’t let yourself be controlled by three things: people, money, or past experiences.
Anonymous (via There Is No God)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
3411 ccc9 390
Reposted fromitsanewlife itsanewlife viaiblameyou iblameyou
Byłem w introspektywnym nastroju.
Postanowiłem nic więcej nie robić tego dnia.
Życie niszczy człowieka, zdziera go jak podeszwę.
Jutro będzie lepszy dzień.
— Charles Bukowski "szmira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabrzask brzask
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viabrzask brzask
Dodam jeszcze, że jeśli chce się poznać jakiegoś człowieka, to należy podchodzić do niego ostrożnie i wielce delikatnie, by nie omylić się i nie wpaść w uprzedzenie, którego później bardzo trudno się jest wyzbyć.
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabrzask brzask
Poznań, Winogrady
Reposted fromglhf glhf viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl