Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

fot. Wiktor Franko
fot. Wiktor Franko

June 27 2017

Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
4305 e75c 390

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou

June 23 2017

2560 6944 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
9114 0ae3 390

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
1406 a961 390

thunderstruck9:

Egon Schiele (Austrian, 1890-1918), Portrait of Guido Arnot, 1918. Black crayon on paper, 47.2 x 30.1 cm.

via dead-molchun

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
8739 cdaa 390

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou

June 10 2017

'Cause when you trust someone
Illusion has begun
No way to prepare
Impending despair
— Type O Negative

June 09 2017

7816 dacb 390
Reposted fromkrzysk krzysk viano-longer-kore no-longer-kore
0828 e33a 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viano-longer-kore no-longer-kore
1985 7122
Reposted fromswissfondue swissfondue viaPlattenleger Plattenleger
0151 2b46 390

andrewharlow:

picasso photographed by gjon mili, 1949

Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaottak ottak
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaottak ottak
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Reposted fromFaarbowanyUsmieech FaarbowanyUsmieech viaottak ottak
1686 e6f3 390
Reposted fromreturn13 return13 viaottak ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl