Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaiblameyou iblameyou
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaiblameyou iblameyou

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaiblameyou iblameyou
1408 0c37 390
Reposted fromiblameyou iblameyou

July 29 2019

7520 8c37 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
4063 d6d5 390
Reposted frompurpa purpa viasalami salami
2063 4f48 390
5292 5890 390

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viavilewicked vilewicked
9629 c614 390
Reposted fromkarahippie karahippie viavilewicked vilewicked
0121 2a9d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viavilewicked vilewicked
7030 0fe2 390
0016 7561 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy
3662 e848 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarrrumor rrrumor
3117 b99d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarrrumor rrrumor
1051 1f7b 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarrrumor rrrumor
1583 3c87 390
Ta sama zasada obowiązuje z Tobą.   Marina Abramovic - Do czysta
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń.
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
4461 95d7 390
Reposted fromsoftboi softboi viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl